Şarkikaraağaç sineklik ısparta, sinek ilaç firmaları Şarkikaraağaç